Prijímame žiakov aj do piateho ročníka. Po ukončení štvrtého ročníka si podáte žiadosť o prestup na našu školu. Predtým sa môžete prísť informovať, pozrieť si priestory školy počas školského roka po telefonickom dohovore alebo sa zaregistrovať na webovej stránke školy.

VZOR žiadosti o prestup

    Informácie o dieťati

    Zákonný zástupca

    Po zaslaní tohto formulára Vás budeme telefonicky kontaktovať a dohodneme si osobné stretnutie