Kde bolo, tam bolo...

 

O škole

Nejedna slovenská rozprávka sa začína týmito slovami. Prečo ich však tak veľmi radi čítame alebo pozeráme? Pretože je v nich ukrytá múdrosť. Hrdinovia, hlavne v ľudových rozprávkach sú väčšinou pracovití, skromní ľudia, ktorí sa neboja odísť do sveta či pomáhať druhým.

Chceme rozvíjať motiváciu k sústavnému zdokonaľovaniu sa, k učeniu a sebarozvoju. Dnes sa veľa hovorí aj o pozitívnom prežívaní, preto je pre nás dôležitá aj emocionalita,  pozitívny vzťah a hodnotovú orientáciu k sebe, k iným, k práci a k svetu.

Prečo študovať u nás?

diploma
Kvalita vzdelávania

Najvyššiu kvalitu vzdelávania vám vieme poskytnúť vďaka podpore a spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Veľvyslanectvom Ruskej Federácie v SR, Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva a Severného Írska v Bratislave, Americkou obchodnou komorou, IT asociáciou Slovenska, Digitálnou koalíciou a asociáciou Kybernetickej bezpečnosti.

edu
Nadštandardný prístup

Tešíme sa záujmu žiakov, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky. S prípadnými problémami v štúdiu či v správaní si vieme poradiť vhodným pedagogicko-psychologickým prístupom. Individuálnym prístupom riešime aj problémy žiakov s rôznymi vývinovými poruchami učenia.

Úspešní žiaci

 

Naši

Novinky

 

Pozrite si naše

Pre uchádzačov

 

Dôležité informácie

Partneri

 

Naši

Sociálnej siete

 

Príspevky zo

[juicer name="1-sukromne-banskobystricke-gymnazium" per="8" data-after="translateJuicer()"]