Kde bolo, tam bolo...

 

O škole

Nejedna slovenská rozprávka sa začína týmito slovami. Prečo ich však tak veľmi radi čítame alebo pozeráme? Pretože je v nich ukrytá múdrosť. Hrdinovia, hlavne v ľudových rozprávkach sú väčšinou pracovití, skromní ľudia, ktorí sa neboja odísť do sveta či pomáhať druhým.

Chceme rozvíjať motiváciu k sústavnému zdokonaľovaniu sa, k učeniu a sebarozvoju. Dnes sa veľa hovorí aj o pozitívnom prežívaní, preto je pre nás dôležitá aj emocionalita,  pozitívny vzťah a hodnotovú orientáciu k sebe, k iným, k práci a k svetu.

Sociálnej siete

 

Príspevky zo