Medzinárodná spolupráca

Od septembra 2024 plánujeme nadviazať medzinárodnú spoluprácu so školami v zahraničí. Preto už teraz absolvujeme workshopy, aby sme sa oboznámili s platformou eTwinning, ktorá ponúka obrovské množstvo príležitostí na realizovanie zaujímavých projektov na rôzne témy. Samozrejme, aj my sa budeme vedieť zapájať do projektov iných […]

Konferencia: Meníme sa spoločne

Zúčastnili sme sa veľmi podnetnej konferencie Meníme sa spoločne.  Na konferencii sme sa dozvedeli, čo znamená pojem metakognícia a ako ju implementovať do bežného vyučovacieho procesu. Prednáška Matematika a práca s informáciami nám zase priniesla množstvo inšpirácie, ako čo najviac priblížiť matematiku našim žiakom.

Čítame s radosťou

Uspeli sme vo výzve ministerstva školstva „Čítame pre radosť“. Hneď sme sa plné nadšenia vybrali kúpiť knižky pre našich prváčikov a tí sa už tešia na nové knižné dobrodružstvá. Čakajú na nich príbehy o psíčkovi a mačičke, o smelom zajkovi, posmejú sa na Dorke magorke. […]

Jazykové krúžky – španielsky a anglický

Žiaci prvého ročníka majú od októbra hodinu španielskeho jazyka a anglický kúžok. Spievajú španielske a anglické pesničky, počítajú, učia sa farby, pozdraviť sa či predstaviť. Budú vedieť popísať svoju rodinu alebo časti tela. Hlavnými metódami sú rolové hry a dialógy. Hravou formou rozširujeme slovnú zásobu, vedieme jednoduché […]

Hejného metóda vyučovania matematiky – radosť z poznávania

Absolvovali sme školenie zamerané na výučbu matematiky Hejného metódou, aby sme nielen spestrili hodiny matematiky, ale hlavne aby sme u detí rozvíjali kritické myslenie. Hejného metóda vyučovania matematiky je založená na rešpektovaní 12 základných princípov, ktoré skladá do uceleného konceptu tak, aby dieťa objavovalo matematiku samo a s […]

Mgr. Lucia Pagáčová, riaditeľka Súkromnej základnej školy Banskobystrickej

Mám rada slovenské príslovia a porekadlá. Prečo? Pretože sú súčasťou našej kultúry, je v nich ukrytá veľká múdrosť a pár slovkami vtipne popisujú nejednu životnú situáciu. Jedno z mojich najobľúbenejších prísloví je: „Komu sa nelení, tomu sa zelení.“ Riadim sa nim od mojich školských čias a odmenou mi bolo úspešné ukončenie […]