Od septembra 2024 plánujeme nadviazať medzinárodnú spoluprácu so školami v zahraničí. Preto už teraz absolvujeme workshopy, aby sme sa oboznámili s platformou eTwinning, ktorá ponúka obrovské množstvo príležitostí na realizovanie zaujímavých projektov na rôzne témy. Samozrejme, aj my sa budeme vedieť zapájať do projektov iných zahraničných škôl a rozvíjať tak komunikačné a digitálne zručnosti našich žiakov.