Žiaci sa budú stravovať v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v budove školy. Stravníci si majú možnosť vybrať z ponuky piatich jedál.