Žiaci sa stravujú v jedálni v budove školy. Jedlo sa síce dováža, ale je veľmi chutné. 

Obed pozostáva z: polievky, chlebíka a hlavného jedla, citrónovej alebo sirupovej vody. 

Na výber je z piatich jedál – mäsové jedlá, šalát alebo sladký obed. 

Cena obedov je 1,20 € za obed pre žiaka na prvom stupni a 1,80 € za obed pre žiaka na druhom stupni po odpočítaní dotácie zo štátu. Platí sa na
konci mesiaca, podľa počtu odobraných obedov.