Kto sme

Občianske združenie Škola s novým myslením vzniklo za účelom podpory a rozvoja Súkromného gymnázia Banskobystrického a Súkromnej základnej školy Banskobystrickej.

OZ Škola s novým myslením spolupracuje s vedením školy aj so zriaďovateľom gymnázia a základnej školy. Zaujíma sa o aktuálne potreby školy a napomáha pri skvalitňovaní vzdelávacieho a výchovného procesu.

Škola s novým myslením spolu s Vami pomáha pri riešení technického a materiálneho zabezpečenia našich škôl. Len vďaka Vašej podpore môže toto občianske združenie fungovať a byť prínosné pri zveľaďovaní Súkromného gymnázia Banskobystrického a Súkromnej základnej školy Banskobystrickej.

Všetky vyzbierané prostriedky sú použité výlučne na  kúpu pomôcok potrebných na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Na čo boli použité vyzbierané financie za rok 2023 si môžete prezrieť v našom ročnom vyúčtovaní.

Ako nás môžete podporiť

Podporiť nás môžete dobrovoľným finančným darom na náš účet:

Názov: Škola s novým myslením

IBAN číslo účtu: SK60 7500 0000 0040 2855 2235

Kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Alebo darovaním 2% z vašej dane. Prehľadný postup, ako poukázať 2% z vami zaplatenej dane, nájdete tu: