Prijímame žiakov aj do druhého a šiesteho ročníka. Po ukončení prvého alebo piateho ročníka si podáte žiadosť o prestup na našu školu. Predtým sa môžete prísť informovať, pozrieť si priestory školy počas školského roka po telefonickom dohovore alebo sa zaregistrovať na webovej stránke školy. ( Kontakt )

VZOR žiadosti o prestup