Zápis do prvého ročníka sa uskutoční v apríli 2023 v priestoroch školy. Presný dátum, čas a bližšie informácie budú uverejnené na našej webovej stránke. Do prvého ročníka sa môže zapísať dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok života najneskôr 31.8. 2023 a dosiahlo školskú spôsobilosť. O prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2023.

Záujemcovia o piaty ročník sa môžu prísť informovať, prípadne prihlásiť v mesiacoch máj – jún 2023. Bližšie informácie budú zverejnené na našej webovej stránke.