Rozvíjať u žiakov matematickú gramotnosť má veľký význam, preto sme sa zúčastnili inšpiratívneho semináru zameraného práve na matematickú gramotnosť.