Slávnostný zápis do prvého ročníka sa uskutoční dňa 5. apríla 2024 v priestoroch školy v 1. A triede. Zápis bude prebiehať zábavnou formou v poobedných hodinách, prítomná bude aj pani učiteľka budúcich prvákov. Na presný čas sa prihlásite cez prihlasovací formulár na webovej stránke školy. Prosíme Vás, aby ste si priniesli občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
 
Ak by Vám daný termín nevyhovoval, po individuálnom dohovore si určíme náhradný termín. Možnosť zapísať dieťa do prvého ročníka je do konca apríla.
 
Do prvého ročníka sa môže zapísať dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok života najneskôr 31.8. 2024 a dosiahlo školskú spôsobilosť. O prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhodne riaditeľka základnej školy najneskôr do 15. júna 2024.
 
Tešíme sa na Vás!

    Informácie o dieťati

    Zákonný zástupca

    Po zaslaní tohto formulára Vás budeme telefonicky kontaktovať a dohodneme si osobné stretnutie

    So sebou Vám stačí priniesť seba a dobrú náladu. Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť!