Ako darovať 2 % (postup, termíny a tlačivá)

Radi by sme Vás touto cestou oslovili s prosbou o podporu nášho občianskeho združenia Škola s novým myslením. Združenie sme založili ako podpornú organizáciu pre naše gymnázium. Z vyzbieraných peňazí plánujeme realizovať aktivity a nákupy výlučne súvisiace s naším gymnáziom. Ak si myslíte, že našu prácu robíme správne poukážte Vaše 2práve nám. ĎAKUJEME !

Názov: Škola s novým myslením

Sídlo: Ružová 15 574/15B, 974 11 Banská Bystrica – Rudlová

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 45783497

IBAN číslo účtu: SK60 7500 0000 0040 2855 2235
Kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

 Ak ste FO, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

  1. Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane resp. 3 % – ak ste v minulom roku aspoň 40 hod. dobrovoľníčili.
  2. Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %/3 % zaplatenej dane. Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov.
  3. DP doručte elektronicky na Finančnú správu resp. na daňový úrad podľa vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

 V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.