Ako darovať 2 % (postup, termíny a tlačivá)

Radi by sme Vás touto cestou oslovili s prosbou o podporu nášho občianskeho združenia. Škola s novým myslením. Združenie sme založili ako podpornú organizáciu pre naše gymnázium. Z vyzbieraných peňazí plánujeme realizovať aktivity a nákupy výlučne súvisiace s naším gymnáziom. Ak si myslíte, že našu prácu robíme správne poukážte Vaše 2% práve nám. ĎAKUJEME !

Názov: Škola s novým myslením
Sídlo: Ružová 15 574/15B, 974 11 Banská Bystrica – Rudlová
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 45783497
IBAN číslo účtu: SK60 7500 0000 0040 2855 2235
Kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Ak ste ZAMESTNANCOM, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ:

1. Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a oznámte mu, že budete chcieť poukázať svoje 2% v termíne do 15.2.2024
2. Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár
Vyhlásenie o poukazaní podielu zaplatenej dane z príjmov_FO.pdf.   Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane.
3. Obe tlačivá je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30.4.2024

 
Tlačivo – formulár