Žiaci prvého ročníka majú od októbra hodinu španielskeho jazyka a anglický kúžok. Spievajú španielske a anglické pesničky, počítajú, učia sa farby, pozdraviť sa či predstaviť. Budú vedieť popísať svoju rodinu alebo časti tela. Hlavnými metódami sú rolové hry a dialógy. Hravou formou rozširujeme slovnú zásobu, vedieme jednoduché dialógy. Hlavným cieľom je odbúrať bariéru báť sa niečo povedať v cudzom jazyku.