Mám rada slovenské príslovia a porekadlá. Prečo? Pretože sú súčasťou našej kultúry, je v nich ukrytá veľká múdrosť a pár slovkami vtipne popisujú nejednu životnú situáciu. Jedno z mojich najobľúbenejších prísloví je: „Komu sa nelení, tomu sa zelení.“ Riadim sa nim od mojich školských čias a odmenou mi bolo úspešné ukončenie štúdia učiteľstva akademických predmetov biológie a chémie na fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Počas štúdia som letné voľno využívala na pracovné brigády v zahraničí. Mojím veľkým splneným snom bolo absolvovanie programu Work&Travel v USA, kde sme s kamarátmi precestovali východné pobrežie, vrátane New Yorku.

Zúčastnila som sa výmenného programu Erasmus na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Vďaka tejto skúsenosti som si uvedomila, v čom zaostáva naše školstvo, hlavne čo sa týka komunikácie so študentami. Chcela by som sa zamerať hlavne na vybudovanie zdravej školskej klímy, aby pomyselný trojuholník žiak-rodič-učiteľ plnil svoju funkciu na 100-percent a podarilo sa nám vychovať a vzdelať mladých šťastných ľudí, ktorí vedia čo chcú a ako to chcú dosiahnuť. Pevne verím, že každý jeden náš žiak sa na našej škole bude cítiť rešpektovaný. Podľa môjho názoru robiť chyby je ľudské a žiadne dieťa či tínedžer by nemal byť ponižovaný či zahanbovaný len preto, že v niečom nie je dobrý. Keby sme všetko vedeli, nemuseli by sme chodiť do školy. Mojím snom je vytvoriť v škole takú atmosféru, aby sa deti po prázdninách do školy tešili, aby sme si my – kolegovia, ale aj vy – rodičia vedeli bez kriku a urážok povedať svoj názor. Som presvedčená, že sa nám to podarí, pretože ako hovoria ďalšie príslovia: „Trpezlivosť ruže prináša,“ a „Kde je vôľa, tam je aj cesta.“

Na našej škole budem klásť dôraz na modernú výučbu jazykov, pretože jazyky sú bránou do sveta. Vo svete informatiky, ale aj ostatnej vedy sa minimálne bez anglického jazyka nepohnete. Žiaci si musia cudzí jazyk hlavne napočúvať a potom prekonať bariéru rozprávať v ňom.

Počas svojej doterajšej pedagogickej praxe mi bolo cťou stretnúť mnoho jedinečných mladých ľudí. Niektorí skončili stredné odborné školy, darí sa im v obore, niektorí sa tešia úspechom na zahraničných vysokých školách. Vždy sa poteším, keď prehodíme pár slov a dozviem sa, ako sa im darí. Vyučovacie hodiny sa snažím viesť tak, aby si každý učiaci typ našiel to svoje. Veľmi rada pracujem s interaktívnou tabuľou, pripravujem rôzne pokusy a skúšam rôzne aktivizačné metódy, aby sa žiaci čo najviac naučili v škole. Veľkú pozornosť venujem opakovaniu rôznymi formami, pretože ako hovorí ďalšie moje obľúbené príslovie: „Opakovanie je matka múdrosti.“ Ku svojej práci vždy pristupujem zodpovedne a spravodlivosť je u mňa na prvom mieste.

Veľký dôraz kladiem na rozvíjanie osobnosti ako celku. Podľa amerického profesora Howarda Gardnera existuje až 9 typov inteligencie. Každý z nás ich má, avšak každý druh sa vyvinul u každého inak. U niekoho dominuje hudobné nadanie, u niekoho to je logika, niekto má zase najlepšie vyvinutú emočnú inteligenciu.

Škola by podľa môjho názoru nemala byť nudná inštitúcia, kde sa má len učiť a sedieť v lavici. Veľmi dôležité sú aj besiedky, exkurzie, výlety, kde sa buduje kolektív, zažívajú neopakovateľné zážitky… A verím, že také budú mať aj naši budúci žiaci, na ktorých sa už teraz veľmi tešíme.

Mgr. Lucia Pagáčová, riaditeľka Súkromnej základnej školy Banskobystrickej